Tool selectie

De wereld om je heen verandert, evenals de eisen die de klant stelt. Je realiseert je steeds meer dat de functionaliteit van de huidige IT Tooling je wel eens zou kunnen beperken in de kwaliteit van de dienstverlening. Je stelt jezelf steeds vaker een van de volgende vragen:

  • Heb ik een probleem en ligt dat aan mijn IT Tooling of aan mijn organisatie?
  • Welke organisatorische maatregelen kan ik nemen?
  • Heb ik behoefte aan nieuwe, modernere tooling?
  • Aan welke functionaliteit dient eventuele nieuwe tooling te voldoen?
  • Met welke non functionele aspecten dien ik rekening te houden?
  • Wat is in de markt te koop?
  • Hoe kom ik tot een juiste pakketselectie?

Joost heeft jarenlange ervaring op het gebied van implementatie en beheer van IT Tooling en de daarbij behorende beheerprocessen. We kennen de knelpunten die zich hierbij kunnen voordoen. We weten welke organisatorische oplossingen uitkomst kunnen bieden. We weten welke mogelijkheden in de markt beschikbaar zijn en koesteren daarin onze onafhankelijke positie. Daarmee zijn we in staat snel, pragmatisch en professioneel te helpen met de beantwoording van bovenstaande vragen.

Joost werkt met je samen om jouw vragen te beantwoorden. In korte iteraties stellen we samen de doelstellingen vast, die we ook echt met elkaar gaan behalen. Samenwerken met Joost betekent gebruik maken van diverse expertises uit het Joost team. Dit doen wij niet met dikke contracten of uitgebreide service levels, maar op basis van wederzijds vertrouwen.