Remote beheer

Het beheer van IT Tooling zit bij Joost in het DNA. Vanuit ons Remote Beheer Competence Center ontzorgen we dagelijks onze klanten. Het oplossen van incidenten of het doorvoeren van wijzigingen op IT Tooling is voor Joost dagelijkse praktijk.

Een ITSM tool dient naadloos aan te sluiten op de processen van een IT organisatie. Daarnaast moet de juiste stuur informatie beschikbaar zijn, zodat de IT organisatie structureel inzicht heeft in haar eigen performance. Joost helpt u dit te realiseren, vaak door minimale aanpassingen aan de tool.

Het optimaliseren van ITSM tooling naar de wensen van uw organisatie is een vak apart. Uit ervaring weten wij: die wensen zijn er! Het vertalen van een wens naar een efficiënter gebruik van de ITSM tool voor uw IT organisatie vraagt echter kennis en ervaring over de inrichting en de (on)mogelijkheden van dergelijke tools.
Daarbij kan het gaan om verbeteringen in de tool of in het proces zelf. Hierdoor wordt het mogelijk dat:

  • uw organisatie efficiënter werkt
  • u structureel betere stuurinformatie tot uw beschikking heeft
  • de tevredenheid van uw medewerkers wordt verhoogd

Regelmatig zijn diverse aanpassingen aan de ITSM tool gewenst. Tegelijk dient de continuïteit en beschikbaarheid van de tool te worden gewaarborgd. De ITSM tool is immers de basis waarmee uw IT organisatie werkt. Wanneer deze niet beschikbaar is.. kan niemand zijn werk doen! Joost begrijpt dat dit vraagt om flexibiliteit. We maken geen uitgebreide SLA’s met diverse uitzonderingen op de regel. We leveren gewoon! Ook als even niet duidelijk is welke dienstverlening er geleverd moet worden. Wij lossen op of passen aan. Heel logisch eigenlijk.