Door Mario Olivieira

Door Mario Olivieira

ITSM Tooling Consultant

Microservices en B2Bkoppelingen

Nog niet heel lang geleden had je voor een ritje met de bus een strippenkaart nodig, diende je voor de trein een NS-kaartje te kopen en vroeg de metro weer een ander vervoersbewijs. Door de introductie van de OV-jaarkaart kan nu met 1 pas op alle vormen van openbaar vervoer worden gereisd. Zo “eenvoudig” is het bij diverse (dienstverlenende) organisaties nog niet georganiseerd. Wanneer een nieuwe medewerker bij een organisatie start dienen voor de toegangspas, mailadres en werkplek diverse aparte handelingen in verschillende systemen te worden verricht om de boel aan de gang te krijgen.

Dat is (was!) noodzakelijk omdat diverse applicaties, met verschillende primaire functies, niet in staat zijn met elkaar te communiceren. Het gevolg hiervan is dat de verschillende beheerders fors met duur maatwerk aan de gang moeten om een en ander aan elkaar te koppelen. Dagelijks worden we geconfronteerd met dergelijke maatwerkapplicaties waar alle primaire functies in draaien; kosteninefficiënt, foutgevoelig en moeilijk te beheren.

“Steeds meer standaardpakketten bevatten integratie functionaliteit, waardoor simpele b2bkoppelingen steeds eenvoudiger zijn te realiseren.”

Met Microservices kan met behulp van Business2Business (B2B) koppelingen veel efficiënter en goedkoper informatie worden gedeeld en primaire processen worden ingericht. Microservices en B2B koppelingen met tooling raakt steeds meer ingeburgerd in applicatiemanagement. De gedachte achter Microservices is dat standaard applicaties worden ingezet voor de primaire functionaliteit. Deze standaardapplicaties nemen vandaaruit diensten van elkaar af. Die kunnen met elkaar communiceren via een API of eventueel maatwerk in de middelware laag. Steeds meer standaardpakketten bevatten integratie functionaliteit, waardoor simpele b2bkoppelingen steeds eenvoudiger zijn te realiseren.

De voordelen van een dergelijke architectuur zijn evident:

  • Doordat maatwerk bij applicaties niet meer aan de orde is, vindt er een behoorlijke kostenbesparing plaats
  • Die wordt nog eens versterkt omdat diverse handmatige handelingen niet meer nodig zijn.
  • Foutgevoeligheid is zeer beperkt; informatie is 1 op 1 beschikbaar
  • Een organisatie kan modulair opbouwen en daarmee zelf het tempo bepalen
  • Gegevensuitwisseling is veel eenvoudiger. Wanneer men op hoogte wil zijn van voortgang bij leverancier kan dit specifiek voor die klant worden opengezet
  • Applicaties zijn relatief eenvoudig te vervangen. Organisaties zijn daardoor minder afhankelijk van zware toolselecties
  • De eindklant is sneller geholpen.

Een gigantische eye opener? Dat niet, deze ontwikkeling is reeds enige tijd aan de gang. Maar de drempel is enorm verlaagd. Steeds meer applicaties bevatten functionaliteit om in B2B architectuur te kunnen functioneren. Mede daardoor is de techniek geen belemmering meer en is het realiseren van koppelingen steeds eenvoudiger geworden.

Kun je er dan “zomaar” mee starten? Uiteraard niet. Er dient een strategische keuze te worden gemaakt om op deze manier de architectuur in te richten. Is die keuze eenmaal gemaakt, kan vervolgens modulair worden opgebouwd; klein beginnen en stukje bij beetje uitbouwen. Er dient geïnvesteerd te worden in het bouwen van een architectuur gebaseerd op Microservices. Daarbij dient te worden afgestemd welke taal de applicaties met elkaar dienen te spreken.

“Er dient geïnvesteerd te worden in het bouwen van een architectuur gebaseerd op Microservices. Daarbij dient te worden afgestemd welke taal de applicaties met elkaar dienen te spreken.”

We zien bij organisaties nogal eens koudwatervrees als dit onderwerp aan bod komt. Dat is eigenlijk niet meer van deze tijd. Onze klanten kiezen steeds meer voor deze vorm van applicatiemanagement. Zo hebben we bij een grote klant de Self Service Portal van de beheertool zo ingericht dat deze de ingang is voor alle verzoeken. Van ICT-verstoring tot toegangspas. Bij twee andere klanten is recent de koppeling tussen TOPdesk en Servicenow afgerond.