Service Management Tool selectie

Onafhankelijk advies voor uw ITSM/ESM-Tool

Het selecteren van de juiste Service Management Tool voor uw bedrijf is niet eenvoudig. Welke requirements zijn voor uw organisatie belangrijk? Welke mogelijkheden biedt de (niet direct overzichtelijke) markt? ITSM of ESM? De juiste keuze geeft uw organisatie (en uw klanten!) volop mogelijkheden de dienstverlening verder te verbeteren. Een fundamentele keuze dus met flink wat impact op uw gehele organisatie!

Als onafhankelijk expert heeft Joost-IT veel ervaring met het uitvoeren van tool selecties. Wij kennen de knelpunten en weten welke oplossingen voor u uitkomst bieden. Daarbij focussen we niet alleen op de ondersteunende en primaire processen, gewenste functionaliteit en financiële impact, maar ook op de cultuur, doelstellingen en volwassenheid van uw (IT) organisatie. Samen selecteren we de voor u meest geschikte Service Management Tool. Een keuze die uw organisatie op weg helpt naar verdere professionalisering van uw dienstverlening!

Start

Bij de start is het van belang dat alle stakeholders goed op de hoogte zijn van de uit te voeren activiteiten. In een gezamenlijke kick-off vertellen we wat we gaan doen en kunnen stakeholders vragen stellen en informatie delen.

Verzamelen van
requirements

Vaak zijn requirements, die gaan over de werking van de tool, reeds aanwezig. Daarnaast leveren wij een overzicht met standaard requirements aan. In interactieve sessies met stakeholders bepalen we gezamenlijk de prioriteit.

Shortlist

Na analyse van de requirements stellen we een short list samen. Deze is, naast input uit de eerdere sessie, gebaseerd op onze ervaring en relevante markt informatie.

ITSM-Tool
Challenge

De ITSM-Tool Challenge is een door ons ontwikkeld concept. Hierbij gaan maximaal 3 leveranciers een challenge aan. Deze bestaat uit het ontwikkelen/configureren van use cases gedurende een vastgestelde periode (maximaal 1 week). De resultaten worden gepresenteerd aan de stakeholders. Gedurende de week monitoren wij de realisatie van de use cases. Aan het einde geven wij een ‘matching score’. Deze is gebaseerd op diverse onderwerpen zoals gebruikersvriendelijkheid, beheersbaarheid, prijs etc.

Besluitvormings
overleg

Op basis van de demonstraties en de matching score wordt een besluit genomen over de te selecteren tool.

Finish

Het traject wordt afgesloten met een presentatie van het gehele traject aan alle stakeholders. Dit kan worden gezien als de start van de implementatie van de nieuwe tool.

Onze overige diensten:

Onze overige diensten: