Cases

Rijkswaterstaat

Joost-IT speelt een belangrijke rol om de benodigde processen voor vernieuwing en beheer te borgen in IT-tooling. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een agile werkwijze.

Schiphol

Joost-IT participeert in een project dat middels sensorinformatie het onderhoud op rolpaden en liften probeert voorspelbaar te maken.

Nationale Nederlanden

Joost-IT werkt mee aan de uitdagingen waar NN voor staat. Het borgen van kwaliteit, genereren van klantwaarde, “Nee” zeggen wanneer nodig en mensen bewegen om gezamenlijk het doel te bereiken zijn daar onderdeel van.

Jan Ligthart School

In mei 2017 kwam Joost-IT in contact met de Jan Ligthart School. Zij wilden graag meer weten over het werken via agile methodieken.