Klantcases

Waterschap Brabantse Delta

Joost-IT heeft bij Waterschap Brabantse Delta operationeel en tactische invulling gegeven aan de rol van TOPdesk applicatiebeheerder.

Den Hartogh

Om rapportages en auditing mogelijk te maken heeft Joost-IT 4me geïmplementeerd en ingericht.

Stichting De Opbouw

Om Stichting De Opbouw efficiënter te kunnen laten werken met hun TOPdesk omgevingen is het incident-en Change proces geanalyseerd en waar nodig aangepast.

Rechtsbijstandverzekeraar

Joost-IT helpt bij het optimaliseren en rationaliseren van haar IT Governance zodat effectiever en efficiënter op controls kan worden gestuurd. Dit stelt de organisatie in staat om hogere maturity levels te behalen waarmee zij kan laten zien in control te zijn.

Rijkswaterstaat

Joost-IT speelt een belangrijke rol om de benodigde processen voor vernieuwing en beheer te borgen in IT-tooling. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een agile werkwijze.

Schiphol

Joost-IT participeert in een project dat middels sensorinformatie het onderhoud op rolpaden en liften probeert voorspelbaar te maken.