Medewerkers RWS 8700

Rijkswaterstaat | Service Management Tooling

Rijkswaterstaat kent als beheerder van onze snel- en vaarwegen een grote afhankelijkheid van technologie en informatievoorziening. Binnen haar dienstverlening bestaat een constante stroom van vernieuwingen. Voorbeelden hiervan zijn real-time verkeersinformatie, een intelligente infrastructuur, duurzaamheid en innovatieve samenwerkingen met aannemers. Om hierover goed regie te voeren maakt Rijkswaterstaat onder meer gebruik van Service Management tooling. Hierdoor kunnen al deze veranderingen gestructureerd en gecontroleerd worden doorgevoerd en op een efficiënte en effectieve wijze worden beheerd.

Joost-IT speelt een belangrijke rol om de benodigde processen voor vernieuwing en beheer te borgen in IT-tooling. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een agile werkwijze. Deze helpt Rijkswaterstaat om zeer flexibel te zijn in het maken van keuzes met betrekking tot prioriteit en het leveren van klantwaarde.

Met behulp van Lean-IT worden beheer- en supportprocessen geoptimaliseerd. Door een kleinere backlog van wijzigingen en een effectieve uitvraag van de klant wordt meer (en tijdig!) klantwaarde geleverd. Het geheel zorgt voor een stabielere dienstverlening, meer tijd voor continue verbetering van de dienstverlening en focus op meer klantwaarde.