Jan Ligthart School | Agile

Jan Ligthart was een Nederlandse onderwijzer en onderwijsvernieuwer. Hij werd bekend als schoolhoofd van een lagere school in de Haagse Schilderswijk en als schrijver van artikelen en boeken. Ofschoon aan Ligtharts latere betekenis voor de verbetering van het Nederlandse onderwijs getwijfeld kan worden, vooral omdat hij geen kant-en-klare methoden wilde ontwerpen, was zijn invloed in de eerste decennia van de 20e eeuw aanzienlijk. Veel onderwijzers en ouders hebben zich door zijn werken laten inspireren……

In mei 2017 kwam Joost-IT in contact met de Jan Ligthart School. Zij wilden graag meer weten over het werken via agile methodieken. Daartoe heeft Joost-IT een eerste gesprek gevoerd met als doel de Jan Ligthart School te adviseren op welke manier zij met Agile aan de slag zouden kunnen.
Na de zomer kwam de vraag of wij wilden ondersteunen bij de inrichting van het agile werken binnen de school. Twee Consultants hebben de docenten geholpen bij het opzetten van agile methodieken binnen het verbeterteam van de school.

2018 startte met een vraag of Joost-IT verder wilde ondersteunen bij het verander traject en de inrichting van de agile processen wilde begeleiden. Dit was de start van een prettige samenwerking waarbij het maatschappelijke aspect de boventoon voerde.

Al snel bleek de motivatie binnen het veranderteam van de Jan Ligthart School boven gemiddeld hoog. Men was met vol enthousiasme met de nieuwe werkwijze aan de slag gegaan. Natuurlijk ging niet alles gelijk goed maar men leerde snel! Met ondersteuning van de Joost-IT consultants ging men richting de zomer. Omdat de werkzaamheden eerdere schooljaren vaak pas in de vakanties eindigde heeft het verbeterteam zich dit jaar als doel gesteld om met een leeg hoofd de vakanties in te gaan. Dit betekent dat alle werkzaamheden vóór de vakanties afgerond moeten zijn.

Daartoe is het groot aantal onderwerpen in kleinere behapbare werkblokken verdeeld. Hieraan zijn geschatte uren gekoppeld en uitgezet over een aantal sprints. Dit alles heeft ertoe geleid dat 85% van de werkzaamheden vóór de vakantie was afgerond. De resterende werkzaamheden waren zo klein dat besloten is dit na de vakantie op te pakken.

Een blij, tevreden en super gemotiveerd team heeft de eerste stap in agile werken gezet. Men heeft alleen maar positieve ervaringen opgedaan!

Het lijkt erop dat de vernieuwende ideeën van Jan Ligthart zich in de huidige moderne tijd staande houden en de agile methodieken hun intrede in het onderwijs maken. Jan Ligthart, van traditioneel, prestatiegericht naar pluralistisch… Een traject waar wij als Joost-IT bijzonder trots op zijn!