Astrid van den Aker

Springen in het diepe en verbinden

In onze blog: Vrouwen in de IT, interviewen wij vrouwen die een rol vervullen in de door mannen gedomineerde IT-branche. Wie zijn ze?

Wie ben je?

Hallo, mijn naam is Astrid van den Aker, ik ben 47  jaar oud, woon samen en ben de trotse mama van Vincent (9 jaar). Sinds eind 2006 werk ik bij ITicon B.V. en word ik van daaruit gedetacheerd op interim-opdrachten bij klanten.

Wat wilde je worden toen je opgroeide?

Ik kan me nog herinneren dat ik, toen ik nog op de basisschool zat, dierenarts wilde worden. Dat veranderde toen ik erachter kwam dat mijn inlevingsvermogen wel heel groot was (lees: ik viel flauw bij het zien van kneuzingen, bloed, valpartijen). Geen handige eigenschap voor een arts. Op de middelbare school lagen mijn interesses vooral bij mensen, talen en communicatie. Qua beroepskeuze kwam ik daardoor uit op HRM-manager, tolk-vertaler, journalist of communicatiemanager. Uiteindelijk werd ik door mijn mentor geattendeerd op een nieuwe opleiding, de Hogere Europese Beroepenopleiding (inmiddels HBO Bachelor European Studies). Een opleiding die talen, politiek, business, cultuur en communicatie combineerde; mij op het lijf geschreven dus. Talen waren een must en gaandeweg de opleiding merkte ik dat ik bepaalde soorten recht ook erg leuk vond. Uiteindelijk ben ik afgestudeerd in de politiek-bestuurlijke richting, met keuzevakken gericht op communicatie en met een scriptie over de mensenrechtensituatie in Kosovo. 

Hoe ben je in de IT-branche terecht gekomen?

Ik begon met werken bij Arbeidsvoorziening (nu UWV), als landelijk assistent-coördinator EURES (EURopean Employment Services). Een netwerk van de Europese Commissie waarbij alle publieke Arbeidsvoorzieningsdiensten in Europa aangesloten waren. Toen de IT-afdeling verzelfstandigde (in Werklinq), werd ik al snel door een manager daar gevraagd of ik niet voor hem wilde komen werken. Mijn eerste reactie was: “Maar ik weet helemaal niks van IT!”. Hij gaf aan dat mijn instelling en manier van werken hem aanspraken en dat hij me graag voor o.a. het geven van Oracle-trainingen wilde inzetten. Na 4 jaar EURES vond ik het ook wel tijd voor iets anders en waagde ik de sprong in het diepe: ik ging ‘in de IT’ werken. Na een paar maanden werd Werklinq overgenomen door Capgemini, wat betekende dat het gehele beheer van de UWV-omgeving geoutsourced werd. Een behoorlijke operatie en grote verandering voor de medewerkers. Ik zoog alle nieuwe kennis op en was erg geïnteresseerd in het effect dat het binnenkomen van grote reus Capgemini had op mensen en organisatie. Ik werd gevraagd om als service-coördinator een kleine applicatie te gaan managen. Uiteindelijk was ik service-coördinator/operationeel servicemanager van de hele keten van systemen van UWV bij Capgemini.

Eind 2006 wilde ik iets anders. Freelancen durfde ik niet zo goed en dus ging ik in dienst bij ITicon. Vanuit een vaste basis zou ik gedetacheerd worden bij allerlei klanten. Weer een sprong in het diepe! Ik kon vanuit ITicon als releasemanager bij  het UWV aan de slag maar heb er bewust voor gekozen om uit het vertrouwde UWV-werkveld te stappen en weer een nieuwe en onbekende weg in te slaan. Inmiddels heb ik bij verschillende klanten en in verschillende situaties gewerkt. Daarnaast zijn we met ITicon gaan groeien en ben ik veel meer intern betrokken bij het bedrijf zelf. Het helpen groeien en ontwikkelen van medewerkers en ITicon als bedrijf is erg leuk om te doen! Ik vind de IT-branche een fantastische uitdagende branche vanwege de veelzijdigheid en de vele aspecten waar je mee te maken hebt of over leert. Van organisatie tot methodieken, de interactie met ‘techneuten’ en met eindgebruikers, alle betrokken stakeholders en de grote rol die IT, of inmiddels beter betiteld als ‘IV’ (Informatievoorziening) speelt in een groot deel van ons doen en laten. In zowel werk als privé. En dat alles in een continue veranderende omgeving en wereld om ons heen.

Astrid van den Aker

Hoe ervaar jij als vrouw de IT-branche?

Ik vind deze vraag best moeilijk te beantwoorden eigenlijk! Vooral omdat ik er zelf nooit zo bij stil gestaan heb. Ik ervaar de IT-branche vooral vanuit mezelf, vanuit mijn eigen ziens- en werkwijzen en met mijn eigen kennis en ervaring. Mijn instelling zorgt er denk ik voor dat ik er regelmatig voor kies een sprong in het onbekende te nemen. In mijn carrière ben ik vaak in rollen en werkzaamheden terecht gekomen of volgens bepaalde methodieken gaan werken waar ik nog helemaal geen ervaring mee had op dat moment.

Daarnaast is het opvallend dat ik naast de functie waarvoor ik aangetrokken ben, altijd in een verbindende rol terecht kom. Tussen mensen, teams, afdelingen en stakeholders, maar ook tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bijvoorbeeld. Er zijn altijd wel handen die verbonden moeten worden, neuzen die nog niet in dezelfde richting staan of relaties die verbeterd kunnen worden. Ik zal dit ongetwijfeld over mezelf afroepen, omdat dat nu eenmaal is zoals ik ben, maar kies er in ieder geval niet doelbewust voor om dat in mijn rol mee te nemen. Ik heb wel regelmatig gemerkt dat mijn verbindende rol door ‘de haantjes’ ervaren werd als ‘niet commercieel genoeg’, of in hun vaarwater, of te eigenwijs. Of dat het voor elkaar krijgen van dingen werd toegewezen aan uiterlijk, gepaai of gewoon omdat ik een vrouw ben. Deze houding is natuurlijk niet typisch voor de IT-branche.

Ik werk veel met ‘techneuten’, of zoals ik ze liever omschrijf: technisch deskundigen die erg gedreven zijn in dat wat ze doen. Soms moeten ze geholpen worden over hun eigen muurtjes te kijken om te zien wat de impact van hun werk of actie is op de IV omgeving/ andere werkvelden of stakeholders. Ook hier zijn communicatie, verbinden en inlevingsvermogen volgens mij weer ‘key’ en is de aanpak dus weer niet typisch gerelateerd aan de IT-branche.

Heeft Corona invloed op jullie organisatie?

Jazeker. Team overleggen zijn bij ITicon alleen nog online en het vergt soms wat extra creativiteit om mensen betrokken en gemotiveerd te houden. Zo hebben we onlangs een online Escaperoom-spel gedaan met z’n allen, met de nodige vooraf bezorgde versnaperingen. Was hartstikke leuk om te doen! Daarnaast zien we natuurlijk ook duidelijk dat het aantal interim-opdrachten behoorlijk afgenomen is. Toch biedt het ook weer kansen: zo hebben we bijvoorbeeld veel energie gestoken in het op poten zetten en aanbieden van onlinetrainingen op het gebied van SAFe Agile. Als ITicon proberen we sowieso zoveel mogelijk in te springen op de constant veranderende wereld en daarvan continu te leren. In die zin is Corona ook ‘gewoon’ een factor die verandering teweegbrengt en waar we op in zullen moeten springen.

Op dit moment ben ik werkzaam als Changemanager bij CBG, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Als onafhankelijke autoriteit reguleert het CBG de kwaliteit, werking en veiligheid van een medicijn, en stimuleert het juiste gebruik door de juiste patiënt. Door Covid-19 veranderen de werkzaamheden van het CBG natuurlijk niet en is het werk eerder toe- dan afgenomen. Voor de IV-afdeling waar ik werkzaam ben lag de uitdaging in eerste instantie dan ook in het optimaal werkend houden van de IV-infrastructuur en het faciliteren van eindgebruikers toen de hele organisatie massaal thuis ging werken. Het werk moest en moet voor iedereen doorgaan, met een zo hoog mogelijke kwaliteit. De impact van Corona op mijn rol is vooral praktisch: al het contact vindt nu online en telefonisch plaats, maar het werk gaat verder in een rap tempo door.

Hoe ziet jouw toekomst eruit?

Ik wil me graag meer gaan bezighouden met de thema’s organisatieontwikkeling en –verandering en coaching. Zowel binnen ITicon als in interim-rollen bij klanten. Ik heb onlangs een opleiding Organisational Behaviour Management gedaan en als ik daarin afgestudeerd ben en me officieel practitioner mag noemen, zou ik hier ook graag mee aan de slag gaan. Verder hoop ik nog veel nieuwe situaties en uitdagingen tegen te blijven komen, waarin ik bij kan dragen aan het ontwikkelen en zeker stellen van een gezonde interne bedrijfscultuur. In wat voor rol dan ook…

Slotwoord

Mijn ervaring is dat als je jezelf tussen mensen plaatst, je inleeft in mensen, normaal communiceert en je niet de indruk probeert te wekken dat je alles beter weet, dat je dan een heel eind komt in het vervullen van wat voor rol dan ook. Ongeacht je functie. Elkaar motiveren, stimuleren en in de eigen waarde laten, helpt en zorgt ervoor dat je als individu, team, afdeling en organisatie groeit en blijft groeien. Of dat nu in de IT-branche is of niet. Klinkt vrij simpel, maar ik ben er in de loop van de tijd achter gekomen dat het dat voor lang niet iedereen is. Dus kom maar op met die complexe situaties en te verbinden handen!