Artikelen door Rik Maaskant

Drie manieren om je retrospective nieuw leven in te blazen

Rik Maaskant

Rik Maaskant

Agile Coach

Het Agile fotospel en twee andere creatieve ideeën om je retrospective nieuw leven in te blazen

De retrospective is een belangrijke gebeurtenis binnen scrum. Het biedt de gelegenheid om met elkaar terug te kijken op de afgelopen periode en kansen om verbeterpunten te identificeren en door te voeren. Toch worden retro’s lang niet door iedereen als waardevol gezien en de aandacht verslapt snel. Gelukkig kan dat ook anders! Het is daarbij belangrijk om voor afwisseling en vernieuwing te zorgen. Dat kan met behulp van de drie onderstaande voorbeelden:

1. M&M Retrospective
2. Rory’s Story Cubes
3. Agile Fotospel

M&M Retrospective

Wat krijg je al je een creatieve retrospective met iets lekkers combineert? Precies. De M&M Retrospective! Hoe werkt het: De Scrum Master neemt een pot gevuld met M&M’s mee en zet hem midden op tafel. De teamleden pakken om de beurt een M&M uit de pot. De kleur M&M die gepakt wordt staat voor een vraag die het teamlid beantwoord. Hier volgt een voorbeeld:

– Rode M&M = Wat ging er goed?
– Oranje M&M = Wat moeten we meer doen?
– Blauw M&M = Wat moeten we minder doen?
– Groen M&M = Waar moeten we mee stoppen?
– Geen M&M = Waar moeten we vooral mee starten?
– Bruin M&M = Welk compliment zou je het team willen geven?

Na het beantwoorden van de vraag mag de M&M natuurlijk opgegeten worden. Eet smakelijk!

Tip: Soms is het lastig om direct een antwoord op de vraag te vinden. Je kan ook eerst alle teamleden een M&M laten pakken en vervolgens wat bedenktijd geven. Nadat iedereen even rustig over zijn vraag na heeft gedacht kan je nog een rondje maken voor de antwoorden.

Rory’s Story Cubes

Met het gebruik van Rory’s Story Cubes ontkom je er niet aan om je fantasie en creativiteit te gebruiken. Gooi de dobbelstenen en maak een verhaal rondom de 9 zichtbare afbeeldingen. Er is maar één regel: er zijn geen foute antwoorden. Geef je fantasie en creativiteit de ruimte en kom met een goed verhaal! Dankzij de onbeperkte mogelijkheden bieden de Story Cubes ruimte om niet alleen verbeterpunten maar ook de zaken die zich onderwater afspelen in verhaalvorm kenbaar te maken. Rory’s Story Cubes laten mensen beter naar elkaar luisteren en leggen uw verhaal letterlijk op tafel. Een interessante manier om de retrospective meer diepgang en diversiteit te geven.

Rory’s Story Cubes kunnen natuurlijk ook voor andere doeleinden ingezet worden zoals een evaluatie van een vergadering of heidag. Ook tijdens coachingsgesprekken kunnen de Cubes worden ingezet om onderwerpen in verhaalvorm besproken te krijgen.

Agile Fotospel

Met het Agile Fotospel heb je vrijwel Agile fotospelzeker een origineel hulpmiddel in handen om een retrospective te faciliteren. Het bestaat uit 70 diverse, met zorg geselecteerde afbeeldingen, bedoeld om een gevoel, associatie of gemoedstoestand te vertegenwoordigen. Elke deelnemer van de retrospective kiest 1-3 verschillende kaarten. Met behulp van deze kaarten kan de deelnemer vervolgens beginnen met het vertellen van zijn of haar verhaal. De kaarten zijn divers genoeg om allerlei verschillende emoties op te roepen zoals onmacht, overwinning, teamgevoel, angst, vertrouwen en vele andere. Dit maakt het een goed hulpmiddel om moeilijke onderwerpen binnen een groep of team bespreekbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan het uitspreken van een conflict of het benoemen van een onderliggend probleem.

Anders dan bij een reguliere retrospective kun je de deelnemer al bij binnenkomst enthousiasmeren door de foto’s vooraf verspreid op tafel neer te leggen.

Naast de retrospective van een scrum team, is het Agile Fotospel ook goed bruikbaar voor andere gelegenheden. Denk hierbij aan vergaderingen, evaluaties, teambuilding of kennismaking.

Klik hier om het Agile fotospel direct te bestellen! 

Agile Trends 2020

Rik Maaskant

Rik Maaskant

Agile Coach

De 5 belangrijkste Agile trends van 2020 op een rij

De State of Agile vragenlijst is het grootste en langstlopende onderzoek naar ontwikkelingen en trends in het Agile landschap. Vorig jaar publiceerde Collabnet VersionOne het 13th Annual State of Agile Report. Ieder jaar zijn duizenden Agilisten geïnteresseerd in de resultaten van het State of Agile onderzoek. Het verslag geeft software professionals veel inzicht in recente Agile trends, best practices en geleerde lessen waar Agile organisaties hun voordeel mee kunnen doen. Dit artikel zet de 5 belangrijkste Agile trends op een rij:

1. De snelheid waarmee software geleverd wordt en omgaan met veranderende prioriteiten blijven de belangrijkste redenen voor Agile transities.

Uit het verslag blijkt dat de versnelling van het software-delivery proces met 74% de belangrijkste reden is waarom bedrijven de transitie naar Agile inzetten. Op de tweede plek met 62% komt het vermogen om te kunnen gaan met veranderende prioriteiten. Een belangrijke trend is dat het reduceren van project kosten een belangrijkere focus heeft gekregen (41% t.o.v. 24% vorig jaar). Daarnaast wordt er ook meer waarde gehecht aan het verbeteren van team moreel (34% t.o.v. 28% vorig jaar).

2. DevOps krijgt een steeds hogere prioriteit in organisaties

Het belang om DevOps beter te begrijpen en toe te passen krijgt een steeds hogere prioriteit binnen organisaties. 70% van de organisaties zegt dat het toepassen van DevOps belangrijk of zelfs heel belangrijk is. Het verslag toont ook dat er een toename is van 27% van organisaties die vinden dat DevOps heel belangrijk is.

3. Value Stream Management is nieuw, maar ook belangrijk

Value Stream Management (VSM) is dit jaar voor het eerst opgenomen in het verslag. VSM is een tool dat in opkomst is om de business van de organisatie te verbinden met softwareontwikkeling door middel van Agile en DevOps principes. 67% van de organisaties geeft aan dat het denken in Value Streams een belangrijke brug vorm tussen business en IT.

4. SAFe wordt het meest gebruikt voor Scaled Agile

Het gebruik van het Scaled Agile Framework (SAFe) blijft toenemen in het verschalen van Agile methodes. 30% van de organisaties geeft aan te werken met de SAFe methode. SAFe wordt gevolgd door Scrum of Scrums (16%), intern ontwikkelde methodes (8%) en DAD (7%).

5. Cultuur blijft de grootste uitdaging in Agile transities

De top 3 uitdagingen in Agile transities hebben allemaal te maken met cultuur. De top 3 redenen waarom Agile transities niet slagen zijn:

  • Organisatiecultuur is in strijd met Agile waardes (52%)
  • Algehele weerstand tegen verandering binnen de organisatie (48%)
  • Ontoereikende ondersteuning vanuit het management (44%)

Daarnaast beschrijft het verslag ook de top 3 redenen waardoor Agile transities wel succesvol zijn. Op nummer één staat het hebben van interne Agile Coaches, op de tweede plek staat ondersteuning vanuit het leiderschap en op de derde plek staat het geven van formele trainingen binnen de organisatie.

Het hele verslag van State of Agile vind je hier!

De kwaliteiten van geweldige Scrum Masters

Rik Maaskant

Rik Maaskant

Agile Coach

De 5 kwaliteiten van geweldige Scrum Masters

De Scrum Master is een belangrijke rol binnen het Scrum team. De Scrum Master is de gedreven Scrum procesbegeleider en helpt het team om optimaal te presteren. Maar wat onderscheidt de gemiddelde Scrum Master van een geweldige Scrum Master? Hier volgt een lijst met de top 5 kwaliteiten van geweldige Scrum Masters.

Geweldige Scrum Masters zijn dienende leiders

Geweldige Scrum Masters zijn geen masters van het Scrum team. Ze zijn masters in het aanmoedigen, dienen en faciliteren van het team zodat zij samen grote prestaties kunnen leveren. Een Scrum Master is in de eerste plaats een dienaar met het welzijn van zijn teamleden als focus en doel. Een geweldige Scrum Master voelt zich succesvol wanneer zijn vaardigheden ervoor zorgen dat zijn teamleden tot bloei komen en goed presteren. Goede prestaties hebben tevreden klanten als gevolg. Zo draagt de Scrum Masters bij aan de waarde, principes en doelstellingen van het team in het klein en daarmee indirect aan de organisatie als geheel.

Geweldige Scrum Masters stimuleren zelforganisatie en probleemoplossend vermogen

Geweldige Scrum Masters weten wanneer ze stil moeten zijn. Scrum teams krijgen in hun werk te maken met allerlei uitdagingen en problemen. Het is de taak van een Scrum Master om teams te helpen dit soort obstakels uit de weg te ruimen. Maar geweldige Scrum Masters weten ook wanneer ze hun goede oplossingen en ideeën voor zichzelf moeten houden. Waarom? Een geweldige Scrum Master wil zijn team namelijk niet de mogelijkheid ontnemen om te groeien. Wanneer geweldige Scrum Masters hun mond houden krijgen teams namelijk de gelegenheid om te groeien in samenwerking, zelforganisatie en in probleemoplossend vermogen.

Geweldige Scrum Masters zijn organisatiebewust

Geweldige Scrum Masters richten hun aandacht zowel binnen als buiten het team. De Scrum Guide zegt dat het de taak van de Scrum Master is om de organisatie te helpen, coachen en begeleiden bij de Scrum implementatie. Dit onderdeel van Scrum Masterschap wordt vaak over het hoofd gezien. Een groot gedeelte van het succes van Scrum teams hangt af van de omgeving van deze teams. Geweldige Scrum Masters zijn bedreven in verandermanagement. Ze weten dat een Scrum implementatie gepaard gaat met gedragsverandering en dat gedragsverandering nooit vanzelf gaat. Geweldige Scrum Masters treden de organisatie tegemoet met overtuigingskracht, energie en doorzettingsvermogen. Ze besteden een aanzienlijk gedeelte van hun tijd aan de organisatieverandering om zowel het team en de organisatie te helpen met de Agile manier van werken.

Geweldige Scrum Masters geven veel feedback

Geweldige Scrum Masters durven houding en gedrag bespreekbaar te maken. Dit is voor veel mensen een spannende, maar tevens zeer belangrijke eigenschap om te ontwikkelen. De transitie naar Agile is veel meer dan het toepassen van een methodiek (bv. Scrum). In de kern is de transitie naar Agile een cultuurverandering. Een cultuurverandering gaat geleidelijk en vraagt om veel geduld. Geweldige Scrum Masters durven teamleden aan te spreken wanneer ze terugvallen in oude patronen of gedrag vertonen dat wendbaarheid, zelforganisatie en samenwerking in de weg staat.  Daarnaast vinden geweldige Scrum Masters het enorm belangrijk om openlijk erkenning te geven wanneer teams groeien in focus, time-to-market en productiviteit.

Geweldige Scrum Masters faciliteren geweldige teams

Uiteindelijk draait het er niet om dat je een geweldige Scrum Master wordt. Het succes van een Scrum team straalt namelijk af op de Scrum Master. Daarom is het de taak van de Scrum Master om het team te helpen om zo goed mogelijk te laten presteren. Je weet dat je als Scrum Master goed werk levert wanneer mensen buiten het team zich afvragen of je nog nodig bent. En ja, het kan oncomfortabel voelen wanneer je leidinggevende zich af vraagt of je nodig bent. Maar een goede leidinggevende zal weten dat het door jouw kennis en vaardigheden lijkt dat je onnodig bent terwijl je in werkelijkheid onmisbaar bent. Geweldige Scrum Masters zijn onmisbaar in het faciliteren van geweldige teams. En geweldige teams leveren geweldige prestaties.

De 3 eigenschappen van ideale Scrum teamleden

Alleen wanneer het Scrumteam effectief samenwerkt is het in staat om complexe problemen het hoofd te bieden, gebruik te maken van elkaars expertise en iedere sprint een gebruiksklaar en potentieel releasebaar product op te leveren. Met andere woorden: “Teamwork makes the dream work.”