Artikelen door

Blog 6 Springen in het diepe en verbinden

Springen in het diepe en verbinden

In onze blog: Vrouwen in de IT, interviewen wij vrouwen die een rol vervullen in de door mannen gedomineerde IT-branche. Wie zijn ze?

Wie ben je?

Hallo, mijn naam is Astrid van den Aker, ik ben 47  jaar oud, woon samen en ben de trotse mama van Vincent (9 jaar). Sinds eind 2006 werk ik bij ITicon B.V. en word ik van daaruit gedetacheerd op interim-opdrachten bij klanten.

Wat wilde je worden toen je opgroeide?

Ik kan me nog herinneren dat ik, toen ik nog op de basisschool zat, dierenarts wilde worden. Dat veranderde toen ik erachter kwam dat mijn inlevingsvermogen wel heel groot was (lees: ik viel flauw bij het zien van kneuzingen, bloed, valpartijen). Geen handige eigenschap voor een arts. Op de middelbare school lagen mijn interesses vooral bij mensen, talen en communicatie. Qua beroepskeuze kwam ik daardoor uit op HRM-manager, tolk-vertaler, journalist of communicatiemanager. Uiteindelijk werd ik door mijn mentor geattendeerd op een nieuwe opleiding, de Hogere Europese Beroepenopleiding (inmiddels HBO Bachelor European Studies). Een opleiding die talen, politiek, business, cultuur en communicatie combineerde; mij op het lijf geschreven dus. Talen waren een must en gaandeweg de opleiding merkte ik dat ik bepaalde soorten recht ook erg leuk vond. Uiteindelijk ben ik afgestudeerd in de politiek-bestuurlijke richting, met keuzevakken gericht op communicatie en met een scriptie over de mensenrechtensituatie in Kosovo. 

Hoe ben je in de IT-branche terecht gekomen?

Ik begon met werken bij Arbeidsvoorziening (nu UWV), als landelijk assistent-coördinator EURES (EURopean Employment Services). Een netwerk van de Europese Commissie waarbij alle publieke Arbeidsvoorzieningsdiensten in Europa aangesloten waren. Toen de IT-afdeling verzelfstandigde (in Werklinq), werd ik al snel door een manager daar gevraagd of ik niet voor hem wilde komen werken. Mijn eerste reactie was: “Maar ik weet helemaal niks van IT!”. Hij gaf aan dat mijn instelling en manier van werken hem aanspraken en dat hij me graag voor o.a. het geven van Oracle-trainingen wilde inzetten. Na 4 jaar EURES vond ik het ook wel tijd voor iets anders en waagde ik de sprong in het diepe: ik ging ‘in de IT’ werken. Na een paar maanden werd Werklinq overgenomen door Capgemini, wat betekende dat het gehele beheer van de UWV-omgeving geoutsourced werd. Een behoorlijke operatie en grote verandering voor de medewerkers. Ik zoog alle nieuwe kennis op en was erg geïnteresseerd in het effect dat het binnenkomen van grote reus Capgemini had op mensen en organisatie. Ik werd gevraagd om als service-coördinator een kleine applicatie te gaan managen. Uiteindelijk was ik service-coördinator/operationeel servicemanager van de hele keten van systemen van UWV bij Capgemini.

Eind 2006 wilde ik iets anders. Freelancen durfde ik niet zo goed en dus ging ik in dienst bij ITicon. Vanuit een vaste basis zou ik gedetacheerd worden bij allerlei klanten. Weer een sprong in het diepe! Ik kon vanuit ITicon als releasemanager bij  het UWV aan de slag maar heb er bewust voor gekozen om uit het vertrouwde UWV-werkveld te stappen en weer een nieuwe en onbekende weg in te slaan. Inmiddels heb ik bij verschillende klanten en in verschillende situaties gewerkt. Daarnaast zijn we met ITicon gaan groeien en ben ik veel meer intern betrokken bij het bedrijf zelf. Het helpen groeien en ontwikkelen van medewerkers en ITicon als bedrijf is erg leuk om te doen! Ik vind de IT-branche een fantastische uitdagende branche vanwege de veelzijdigheid en de vele aspecten waar je mee te maken hebt of over leert. Van organisatie tot methodieken, de interactie met ‘techneuten’ en met eindgebruikers, alle betrokken stakeholders en de grote rol die IT, of inmiddels beter betiteld als ‘IV’ (Informatievoorziening) speelt in een groot deel van ons doen en laten. In zowel werk als privé. En dat alles in een continue veranderende omgeving en wereld om ons heen.

Astrid van den Aker

Hoe ervaar jij als vrouw de IT-branche?

Ik vind deze vraag best moeilijk te beantwoorden eigenlijk! Vooral omdat ik er zelf nooit zo bij stil gestaan heb. Ik ervaar de IT-branche vooral vanuit mezelf, vanuit mijn eigen ziens- en werkwijzen en met mijn eigen kennis en ervaring. Mijn instelling zorgt er denk ik voor dat ik er regelmatig voor kies een sprong in het onbekende te nemen. In mijn carrière ben ik vaak in rollen en werkzaamheden terecht gekomen of volgens bepaalde methodieken gaan werken waar ik nog helemaal geen ervaring mee had op dat moment.

Daarnaast is het opvallend dat ik naast de functie waarvoor ik aangetrokken ben, altijd in een verbindende rol terecht kom. Tussen mensen, teams, afdelingen en stakeholders, maar ook tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bijvoorbeeld. Er zijn altijd wel handen die verbonden moeten worden, neuzen die nog niet in dezelfde richting staan of relaties die verbeterd kunnen worden. Ik zal dit ongetwijfeld over mezelf afroepen, omdat dat nu eenmaal is zoals ik ben, maar kies er in ieder geval niet doelbewust voor om dat in mijn rol mee te nemen. Ik heb wel regelmatig gemerkt dat mijn verbindende rol door ‘de haantjes’ ervaren werd als ‘niet commercieel genoeg’, of in hun vaarwater, of te eigenwijs. Of dat het voor elkaar krijgen van dingen werd toegewezen aan uiterlijk, gepaai of gewoon omdat ik een vrouw ben. Deze houding is natuurlijk niet typisch voor de IT-branche.

Ik werk veel met ‘techneuten’, of zoals ik ze liever omschrijf: technisch deskundigen die erg gedreven zijn in dat wat ze doen. Soms moeten ze geholpen worden over hun eigen muurtjes te kijken om te zien wat de impact van hun werk of actie is op de IV omgeving/ andere werkvelden of stakeholders. Ook hier zijn communicatie, verbinden en inlevingsvermogen volgens mij weer ‘key’ en is de aanpak dus weer niet typisch gerelateerd aan de IT-branche.

Heeft Corona invloed op jullie organisatie?

Jazeker. Team overleggen zijn bij ITicon alleen nog online en het vergt soms wat extra creativiteit om mensen betrokken en gemotiveerd te houden. Zo hebben we onlangs een online Escaperoom-spel gedaan met z’n allen, met de nodige vooraf bezorgde versnaperingen. Was hartstikke leuk om te doen! Daarnaast zien we natuurlijk ook duidelijk dat het aantal interim-opdrachten behoorlijk afgenomen is. Toch biedt het ook weer kansen: zo hebben we bijvoorbeeld veel energie gestoken in het op poten zetten en aanbieden van onlinetrainingen op het gebied van SAFe Agile. Als ITicon proberen we sowieso zoveel mogelijk in te springen op de constant veranderende wereld en daarvan continu te leren. In die zin is Corona ook ‘gewoon’ een factor die verandering teweegbrengt en waar we op in zullen moeten springen.

Op dit moment ben ik werkzaam als Changemanager bij CBG, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Als onafhankelijke autoriteit reguleert het CBG de kwaliteit, werking en veiligheid van een medicijn, en stimuleert het juiste gebruik door de juiste patiënt. Door Covid-19 veranderen de werkzaamheden van het CBG natuurlijk niet en is het werk eerder toe- dan afgenomen. Voor de IV-afdeling waar ik werkzaam ben lag de uitdaging in eerste instantie dan ook in het optimaal werkend houden van de IV-infrastructuur en het faciliteren van eindgebruikers toen de hele organisatie massaal thuis ging werken. Het werk moest en moet voor iedereen doorgaan, met een zo hoog mogelijke kwaliteit. De impact van Corona op mijn rol is vooral praktisch: al het contact vindt nu online en telefonisch plaats, maar het werk gaat verder in een rap tempo door.

Hoe ziet jouw toekomst eruit?

Ik wil me graag meer gaan bezighouden met de thema’s organisatieontwikkeling en –verandering en coaching. Zowel binnen ITicon als in interim-rollen bij klanten. Ik heb onlangs een opleiding Organisational Behaviour Management gedaan en als ik daarin afgestudeerd ben en me officieel practitioner mag noemen, zou ik hier ook graag mee aan de slag gaan. Verder hoop ik nog veel nieuwe situaties en uitdagingen tegen te blijven komen, waarin ik bij kan dragen aan het ontwikkelen en zeker stellen van een gezonde interne bedrijfscultuur. In wat voor rol dan ook…

Slotwoord

Mijn ervaring is dat als je jezelf tussen mensen plaatst, je inleeft in mensen, normaal communiceert en je niet de indruk probeert te wekken dat je alles beter weet, dat je dan een heel eind komt in het vervullen van wat voor rol dan ook. Ongeacht je functie. Elkaar motiveren, stimuleren en in de eigen waarde laten, helpt en zorgt ervoor dat je als individu, team, afdeling en organisatie groeit en blijft groeien. Of dat nu in de IT-branche is of niet. Klinkt vrij simpel, maar ik ben er in de loop van de tijd achter gekomen dat het dat voor lang niet iedereen is. Dus kom maar op met die complexe situaties en te verbinden handen!

Blog 5 Het leuke aan de IT-branche is dat je er allerlei kanten mee op kunt

Het leuke aan de IT-branche is dat je er allerlei kanten mee op kunt

In onze blog: Vrouwen in de IT, interviewen wij vrouwen die een rol vervullen in de door mannen gedomineerde IT-branche. Wie zijn ze?

Wie ben je?

Ik ben Valeria Thakoer-Hijnberg en ben 40 jaar oud. Sinds 2017 werk ik bij Joost-IT als Servicemanagement Consultant. Ik ben getrouwd met Danny en mama van Julian, Celia en Indy.

Wat wilde je worden toen je opgroeide?

Het gekke is dat ik alles wilde worden behalve IT’er. Nou ja, zo gek eigenlijk ook weer niet omdat de eerste PC (486) bij ons pas in huis kwam toen een ik jaar of 15 was. Daarvoor hadden we wel een Nintendo en dergelijke maar ik was nooit bovengemiddeld geïnteresseerd in hoe dat werkte.

Wat er wel al vanaf jongs af aan inzat is de interesse in de techniek in de algemene zin. Mijn vader was erg technisch en had zichzelf aangeleerd allerhande elektronische apparaten te repareren. Zodoende stond het hele huis vol met televisies, videorecorders en cd-spelers. Hij was altijd zaken aan het repareren en ik gaf de juiste weerstandjes, transformators en het tin om te solderen aan. Ik pompte mijn fietsband op met lucht uit een koelkastcompressor en mijn caviahok was gemaakt van een oude televisie. Overigens is hok een understatement; het was een heuse cavia villa. Het Willie Wortel gevoel dat je hier allicht bij krijgt klopt helemaal! Later ben ik mijn eigen projectjes begonnen: het opvoeren van mijn scooter en later opleuken van mijn auto.

Valeria Thakoer

Hoe ben je in de IT-branche terecht gekomen?

Toen kwam de tijd om een studierichting te kiezen. Ik was van plan om Informatiekunde te gaan studeren aan de VU, maar moest daarvoor eerst een jaar HBO doen. Dat werd Informatica in Leiden. Ik had het er zo naar mijn zin en heb ervoor gekozen om deze studie af te maken. Ik wist al vrij snel dat programmeren en dergelijke het niet was voor mij. Mede daardoor heb ik voor de Servicemanagement richting gekozen.

In het jaar 2005 ben ik afgestudeerd en vierde de IT-branche zijn hoogtepunt. Ik werd gebeld door PinkRoccade en ben daar in een Young Professional traject gestart. Het leuke aan de IT-branche is dat je er allerlei kanten mee op kunt. Als Service Management Consultant ben ik bezig met de ‘zachte’ kant van IT zoals het klantcontact, het maken van afspraken over de dienstverlening en het inrichten ervan. Aan de andere kant van het spectrum vind je ook het ontwerpen van IT-systemen en het bouwen ervan.

Hoe ervaar jij als vrouw, de IT-branche?

Het is als vrouw niet altijd makkelijk om je in een overwegend door mannen gedomineerde wereld te bewegen. Nog altijd krijgen mannen meer betaald voor hetzelfde werk, wat overigens niet beperkt blijft tot de IT, en krijg jij als vrouw soms de baan omdat je een minderheid bent, niet om wat je kunt. Of dat beperkend werkt ligt denk ik voor het grootste deel aan jezelf. Los van het feit dat het niet zo zou moeten zijn, kun je er iets aan veranderen door steeds het tegendeel te bewijzen en voor je rechten op te komen. Ik wil graag een goed voorbeeld zijn voor mijn twee dochters en zal ze meegeven dat alles mogelijk is ongeacht sekse, seksuele voorkeur, ras, religie of welke onderscheidende factor dan ook.

Valeria Thakoer

Heeft Corona invloed op de organisatie?

We leven nu in Corona tijd en dat merken we bij Joost-IT wel degelijk. Opdrachten zijn minder talrijk en er zijn meer mensen vrij gekomen door het beëindigen van contracten, wat inhoudt dat als je wordt aangeboden voor een opdracht er meer mensen meedingen naar diezelfde job. Maar het heeft ook voordelen, ik werk zelf 3 dagen thuis en twee dagen op kantoor en dat bevalt erg goed. Door middel van werkplek reservering houden we in de gaten dat er niet te veel mensen op kantoor zijn. 

Zelf ben ik recent gestart als Service Level Manager bij het CBG. Dat is het onderdeel van het Ministerie van VWS en houdt zich bezig met het beoordelen van nieuwe geneesmiddelen. Een opdracht beginnen als je bijna alleen vanuit huis kunt werken geeft een hele andere dynamiek. Gelukkig zijn mijn collega’s zeer welwillend om mij op weg te helpen. 

Hoe ziet jouw toekomst eruit?

Op zakelijk gebied wil ik voor de korte termijn graag beter worden in wat ik nu doe en dan in combinatie met een meer Agile inslag. Daarnaast heb ik me toegelegd op het Tooling gedeelte, hoe doe je een Tool selectie bij een klant en begeleid je een implementatie.
Op de langere termijn zou ik graag meer met Joost-IT als bedrijf bezig zijn. Joost-IT helpen groeien zou ik het allerleukste vinden.

Wat zou jij willen veranderen in de IT-branche?

Wat ik zou willen veranderen in de IT-Branche is het besef dat je als ICT-afdeling een bijdrage levert aan de overkoepelende visie van een organisatie. Te vaak is het nog een eilandje dat maar wat doet en het vaak beter denkt te weten dan de rest. Deze houding is echt niet meer van deze tijd. Business en IT zijn enorm van elkaar afhankelijk en samen kun je hele mooie dingen doen.

Slotwoord

Aan de meiden en vrouwen op deze wereld: jij kunt dit ook! Laat je niet beperken door allerhande overtuigingen van jezelf of wie dan ook. Als je het leuk vindt om je met techniek bezig te houden doe het vooral. Als enige vrouw op een studie Informatica heeft ook z’n voordelen. Ik ben nog steeds gelukkig getrouwd met de leukste medestudent die ik had. 😉

Dank aan alle vrouwen die het ‘gewoon’ hebben gedaan, die bij de opleidingen voor de klas staan en aan iedereen die zich hard maakt voor meer vrouwen in de IT.

Beheren van voorraden in TOPdesk asset management

Peter van Elsacker

Beheren van voorraden in TOPdesk assetmanagement

Een onderdeel van een zorgvuldig ingericht asset management is het beheren van voorraden. Voorraden kunnen gebruikt worden om de doorlooptijd van processen te verkorten. Een voorbeeld hiervan is het uitleveren van hardware aan een nieuwe medewerker. In de aangeboden oplossing kan met standaard TOPdesk functionaliteit simpel en proactief inzicht worden verkregen in de grootte van verschillende voorraden.

Snel inzicht – De noodzakelijke informatie is snel op te vragen

Voorraden worden als asset opgevoerd. Op deze voorraadkaart zijn de noodzakelijke gegevens vastgelegd. Er kan vervolgens worden gekozen om per assettype (laptop, tablet, mobiele telefonie etc.) een aparte voorraad vast te leggen. Indien dit niet volstaat kan er een verdiepingsslag worden gemaakt, bijvoorbeeld om over aparte voorraden te beschikken voor verschillende typen laptops.

Overzicht actieve voorraden
Overzicht actieve voorraden

De informatie van een voorraad wordt periodiek automatisch bijgewerkt
De informatie van een voorraad wordt periodiek automatisch bijgewerkt

Proactief beheer – Ontvang informatie als de voorraad te laag is

Wanneer de grootte van een voorraad onder de minimaal vereiste voorraad komt, wil een beheerder hier zo snel mogelijk op kunnen acteren. TOPdesk controleert daarom periodiek of de voorraad van een specifiek asset nog voldoet aan de minimale voorraad. Indien dit niet het geval is zal de beheerder van de betreffende voorraad een e-mail ontvangen met daarin de informatie over deze voorraad.

Een automatische mail van TOPdesk bij een te lage voorraad
Een automatische mail van TOPdesk bij een te lage voorraad

Proactief beheer – Ontvang informatie als de voorraad te laag is

Wanneer de grootte van een voorraad onder de minimaal vereiste voorraad komt, wil een beheerder hier zo snel mogelijk op kunnen acteren. TOPdesk controleert daarom periodiek of de voorraad van een specifiek asset nog voldoet aan de minimale voorraad. Indien dit niet het geval is zal de beheerder van de betreffende voorraad een e-mail ontvangen met daarin de informatie over deze voorraad.

Hou het simpel – Maak gebruik van standaard TOPdesk functionaliteit

Bij het implementeren van oplossingen is het belangrijk om zoveel mogelijk gebruik te maken van standaard TOPdesk functionaliteit. De oplossing zoals deze wordt voorgesteld voldoet hier aan. Het registreren van voorraden gebeurt met behulp van de module Asset Management en het proactief beheren van de voorraden vindt plaats met behulp van actiereeksen. Hierdoor zal de voorgestelde oplossing bij een update van de applicatie niet aangepast hoeven te worden.

Randvoorwaarde

Om deze oplossing te kunnen realiseren dienen daarnaast de volgende randvoorwaarden vervuld te zijn:

– TOPdesk draait op SaaS of On Premise met de Virtual Appliance. Indien TOPdesk op Classic On Premise draait is nadere afstemming noodzakelijk om vast te kunnen stellen of deze oplossing mogelijk is.

– De applicatiebeheerder heeft (basale) kennis van actiereeksen. Uiteraard wordt deze oplossing met de noodzakelijke documentatie geleverd, maar voor het toevoegen van nieuwe voorraden is enige kennis van actiereeksen gewenst.

Meer weten? Of heb je hulp nodig bij het inrichten van jouw asset management? Neem contact met ons op!


Blog 4 Fungeren als verbindende factor

Fungeren als verbindende factor tussen ontwikkelaars en eindgebruikers

In onze blog: Vrouwen in de IT, interviewen wij vrouwen die een rol vervullen in de door mannen gedomineerde IT-branche. Wie zijn ze?

Jose Wiersma

Jose als vrijwilliger op de soepbus van het Leger des Heils. Hier worden soep, brood en soms truien, sjaals en dekens uitgedeeld aan daklozen.

Wie ben je?

Ik ben José Wiersma, 50 jaar en werk als Functioneel beheerder bij het Leger des Heils.

Wat wilde je worden toen je opgroeide?

Ik wilde graag werken in de juridische sector of mij nuttig maken in de psychiatrie. Dat liep uiteindelijk heel anders. Op 17-jarige leeftijd kwam ik als vakantiehulpje in een gevangenis terecht. Ik heb mij daar 3 maanden ingezet op de administratie. Na dit vakantiebaantje werd mij aangeboden om deel te nemen aan een arbeid/leer opleiding van 2 jaar. Dat hield in 1 dag in de week naar school en de andere 4 dagen werken in de gevangenis. Tijdens de opleiding heb ik diverse modules doorlopen, op meerdere afdelingen. Ik deed ervaring op bij HR, financiële administratie en de gedetineerden administratie. Nadat ik geslaagd was voor de opleiding, kreeg ik een vaste aanstelling. Ik was toen 19 jaar. In de jaren die volgden heb ik intern diverse cursussen gevolgd en in mijn vrije tijd studeerde ik privaat en publiek recht.

Hoe ben je in de IT-branche terecht gekomen?

Het werken in een gevangenis vond ik boeiend. Destijds werd er gewerkt met typmachines en planborden aan de muur. Jaren later werd de overstap om te gaan werken met computers in gang gezet. Langzaam maar zeker werden processen geautomatiseerd. Ik ontdekte dat ik het werken met software pakketten en computers, mezelf snel eigen maakte. Het was daarom ook vanzelfsprekend dat ik kerngebruiker werd en als vraagbaak fungeerde voor zowel mijn eigen collega’s, als voor collega’s in andere justitiële inrichtingen. Ik werd onder andere gevraagd om pakketten te testen. Door mee te draaien in projecten word je zichtbaar binnen de organisatie. Binnen Justitie maakte de IT-afdeling een enorme groei door en werd gevestigd op het hoofdkantoor. Op een dag werd ik benadert om er deel van uit te maken en werd ik aangesteld als Functioneel beheerder. Een enorme spannende uitdaging. Ik, die de IT nooit geambieerd had. Al snel kwam ik erachter dat de IT zoveel meer was dan het beeld wat ik erbij had en voelde ik mij als een vis in het water! Ik fungeerde als verbindende factor tussen ontwikkelaars en eindgebruikers en er groeide in mij een passie voor dit vak. Het sparren met diverse partijen en het ondersteunen van eindgebruikers brengt zoveel diversiteit aan in je werk. Geen dag is hetzelfde en het is alles behalve saai.

Hoe ervaar jij als vrouw de IT-branche?

Ik ben opgegroeid in een mannenmaatschappij en heb nooit moeite gehad om met mannen samen te werken. Ik vind dat het voornamelijk aan jezelf ligt hoe mensen naar jou kijken en hoe ze vervolgens met je om gaan. Zo ervaar ik dat ook in de wondere wereld van de IT. Natuurlijk valt het op als je als enige vrouw aan een meeting deelneemt, of in een project meedraait. En uiteraard word je wel eens geconfronteerd met mannen die zich als alfa man opstellen. Desalniettemin heb je ook als vrouw heel veel in te brengen. Als je bewust bent van je kennis en kunde en dat uitstraalt, dan kunnen de mannen niet om je heen.

Heeft Covid-19 invloed op jullie organisatie?

Ja, de corona crisis heeft wel degelijk invloed op onze organisatie. Onze IT-afdeling werkt vanuit huis. Wij zijn behoorlijk druk omdat er veel thuiswerk plekken ingericht moeten worden. IT-projecten gaan gewoon door. Ik heb zelf het gevoel dat het onze samenwerking heeft versterkt. Waar je normaal gesproken een collega zoekt binnen het pand, bel je hem of haar nu via teams en dat werkt heel efficiënt. Natuurlijk mis ik wel de sfeer van het kantoor, dat hoor ik mijn collega’s ook zeggen. Maar daarentegen is de productiviteit bij het thuis werken hoog.

Hoe ziet je toekomst eruit?

Mijn toekomst ziet er rooskleurig uit. Ik werk nu bij het Leger des Heils en als IT-afdeling zijn we bezig met een professionaliseringslag. Ik ben heel erg blij en dankbaar dat ik voor deze organisatie mag werken. Al bijna 9 jaar ben ik Functioneel beheerder en ik ben nog lang niet verveeld van dit vak. Dat komt mede omdat de IT altijd in ontwikkeling is en blijft. In deze branche heb je de mogelijkheid om elke dag iets nieuws te leren. Mijn hersenen draaien nog steeds op volle toeren en het is fijn om nuttig bezig te zijn.

Wat zou jij willen veranderen in de IT-branche?

Wat ik zou willen veranderen in dit vak is dat we als IT’ers meer de behoefte van de eindgebruikers gaan ophalen. Tenslotte is dat onze doelgroep, kennen de processen het beste en weten waar zij ondersteuning nodig hebben. IT-afdelingen zijn zich hiervan bewust, het is alleen soms heel ingewikkeld om dit optimaal te bewerkstelligen. Vooral bij grote organisaties. Bovendien gaat het werk op de werkvloer ook gewoon door en zie voor je medewerkers maar eens genoeg tijd vrij te maken om te participeren in IT-ontwikkelingen. Daarnaast wil een eindgebruiker gewoon dat zijn computer doet wat het moet doen en verder geen geneuzel. Toch is de samenwerking tussen deze 2 partijen van essentieel belang voor het doen slagen van IT-projecten. Functioneel beheer speelt hier een grote rol in, maar ik denk dat het nog veel beter kan. Tegenwoordig bestaat de term user adoption. Functioneel beheer zou naar mijn mening meer ruimte moeten krijgen om hier aandacht aan te geven. Zodat de eindgebruikers alle aandacht krijgen die nodig is. Zowel vooraf als na de implementatie van een pakket.

Jose Wiersma

Alida Bosshardt is nog altijd de bekendste majoor van het Leger des Heils.

Slotwoord

Ik zou jonge dames echt willen uitdagen om deze branche te verkennen. Vroeger dacht ik dat IT’ers voornamelijk nerds waren die in hun vrije tijd computerspelletjes spelen (niet dat daar iets mis mee is). Ik dacht dat het allemaal heel technisch was. Maar ik moet daar echt op terugkomen. Het gaat ook over managen, regie voeren, communiceren, beheren, ondersteunen, creatieve oplossingen bedenken, organiseren en nog veel meer zaken waar wij als vouwen goed in zijn. Een IT-afdeling bestaat uit allerlei disciplines die samen een eenheid vormen. De diversiteit aan mensen is heel groot. De een is beter in het programmeren van software en de ander geeft enthousiast trainingen aan eindgebruikers. Al die verschillende mensen zijn nodig om samen een succesvol product te leveren. Zelf heb ik geen technische opleiding gevolgd. Wel heb ik diverse trainingen gehad om IT-processen te leren toepassen in de praktijk. Functioneel beheer is mijn specialisatie en wat mij vooral aanspreekt is dat ik zowel met mensen als met techniek te maken heb. De afwisseling en die combinatie maakt het voor mij een mooi vak. Daarnaast vind ik het fijn als ik mensen kan helpen of blij kan maken. Mijn mening is dat we af moeten van de clichés die er zijn over de IT. En laten we eerlijk zijn, mannen denken dat ze het alleen af kunnen, maar ze hebben onze talenten hard nodig.

Hoe houd je het team en de business goed op elkaar aangesloten?

Tim van der Meel

Tim van der Meel

Scrum Master

Hoe houd je het (development) team en de business goed op elkaar aangesloten?

In mijn vorige artikel kon je al lezen dat de meerderheid van de teams die Agile werken, dit verspreid over meerdere locaties doen. In de meeste van deze gevallen is het development team gescheiden van ‘de business’ en werken ze in het buitenland. Een van de grootste uitdagingen die ik heb ervaren bij het werken op afstand is de aansluiting van het development-team en de business in te stand houden. Want hoe zorg je ervoor dat je team zelfstandig de juiste keuze kan blijven maken wanneer het niet meer omringt is door alle stakeholders? En hoe hou je als stakeholder je betrokkenheid bij het team zodat je nog steeds krijgt wat je nodig hebt?

Hieronder ga ik dieper in op enkele onderwerpen die wat mij betreft een belangrijke basis vormen om deze betrokkenheid in stand te houden: het contact behouden en zorgen voor transparantie.

Contactmomenten

De gekozen werkwijze zorgt ervoor dat de noodzakelijke overleggen al zijn ingepland. Denk in het geval van Scrum bijvoorbeeld aan de ceremonies zoals beschreven in de Scrum Guide. Deze beperken vaak de noodzaak voor ander inhoudelijk overleg. Daarentegen gaan de informele contactmomenten uit een fysieke werkomgeving verloren bij het werken op afstand. Zoals de gesprekken tijdens de lunch of bij de koffieautomaat, terwijl deze juist belangrijk zijn voor het onderhouden van de werkrelatie en de betrokkenheid. Plan daarom extra contactmomenten met een meer informele sfeer. Zo kun je eens per week een gezamenlijke virtuele lunch organiseren of een virtueel koffiemomentje plannen. Het is de uitdaging om hier ook daadwerkelijk aan deel te nemen in plaats van het ‘gewone’ werk voorrang te geven. Het afzeggen van een overleg gaat in mijn ervaring ook gemakkelijker wanneer je elkaar een tijd niet meer hebt gezien. Je richt je meer op je eigen werkzaamheden en verliest, waarschijnlijk ongemerkt, de interesse in het werk van de ander. Probeer elkaar hierin te motiveren om de betrokkenheid te vergroten. Daarnaast kan je een collega natuurlijk ook altijd nog ongepland even bellen!

Transparantie

Het is belangrijk om te laten zien waar je aan werkt en wat je oplevert. Dit geldt voor zowel de mensen in het team als voor de stakeholders. Voor de mensen in het team spreekt dit voor zich. Zij hebben nog steeds de feedback van klanten of stakeholders nodig om hun aannames te valideren en bij te sturen, indien nodig. Dit is niet eenvoudig zonder de fysieke aanwezigheid van het team in de omgeving waarbinnen het product wordt gebruikt. Daarom moet er meer worden gedaan dan het organiseren van de reguliere demo’s/reviews als contactmomenten met de stakeholders. Bijna alle organisaties hebben wel een intranet of een ander communicatiemiddel waarmee informatie kan worden gedeeld met de overige collega’s. Maak hier dan ook gebruik van! Deel de feedback die je net hebt gekregen van een bezoek aan een klant. Of laat alvast een korte opname of screenshots zien van de functionaliteit waar je aan werkt. Daarnaast is een goed geordende en transparante backlog ook belangrijk. Dat is op zich niets nieuws, maar hoeveel stakeholders hebben daadwerkelijk toegang tot het systeem waarin deze backlog staat? En als ze deze toegang al hebben, hoe vaak bekijken ze de backlog dan daadwerkelijk? Waarschijnlijk is er op dit vlak nog wel wat winst te behalen.

Mijn persoonlijke voorkeur gaat nog steeds uit naar het werken vanaf dezelfde fysieke locatie voor de hele organisatie. Echter, door het creëren van extra contactmomenten en transparantie vanuit zowel het development team als de business, kan het Agile werken op afstand een succes worden en als goed alternatief dienen voor een fysieke samenwerking.

Scrummen op afstand

Tim van der Meel

Tim van der Meel

Scrum Master

Scrummen op afstand

Wist je dat al vóór de COVID-19 crisis ruim driekwart van de teams die Agile werken, dit geheel of gedeeltelijk vanaf verschillende locaties doen (bron)? Dit in combinatie met de Coronacrisis heeft mij doen besluiten om mijn ervaringen in het werken met teamleden op verschillende locaties te delen in een aantal artikelen. (Een Scrum team met teamleden op verschillende locaties wordt ook wel een gedistribueerd team genoemd.)

Ik ben er van overtuigd dat agile werken, Scrum in het bijzonder, heel goed kan werken met gedistribueerde teams en zelfs enkele voordelen kan hebben ten opzichte van werken vanaf dezelfde locatie. De afgelopen 10 jaar heb ik veel ervaring opgedaan met het werken met gedistribueerde teams, waarbij de development teamleden vanuit een ander land werkte. Ik heb geconstateerd dat in een omgeving zonder fysieke aanwezigheid van stakeholders, er minder kans op afleiding bestaat zodat het team zich beter kan focussen op het behalen van het sprintdoel. Daarnaast kan er, wanneer het development team vanuit een ander land werkt, worden bespaard op arbeidskosten én kan de kans worden vergroot op het vinden van goed personeel.

Er zijn echter ook veel argumenten om het werken met lokale teams te verkiezen boven het werken met gedistribueerde teams. Want hoe kunnen we streven naar autonome teams als zij werkzaam zijn vanaf een andere locatie, een andere taal spreken en mogelijk in een andere tijdzone werken? Kunnen we van hen verwachten zelfstandig de juiste keuzes te maken als zij zelf in een andere omgeving werken? Veel organisaties worstelen met deze vraagstukken. Het internet staat immers vol met tips om de meest voorkomende uitdagingen met gedistribueerde teams te overwinnen. Mede door de volgende citaten uit het Agile Manifesto kan ik wel begrijpen waarom men over het algemeen de voorkeur geeft aan het werken met een team vanaf dezelfde locatie:

“Individuals and interactions over processes and tools”
“Business people and developers must work together daily throughout the project”

Gelukkig zijn er voor de meeste uitdagingen goed toepasbare oplossingen. Deze kun je lezen in de artikelen die de komende weken zullen verschijnen.

Blog 2 Hospitality en IT? Hoe dan?

Hospitality en IT? Hoe dan?

In onze blog: Vrouwen in de IT, interviewen wij vrouwen die een rol vervullen in de door mannen gedomineerde IT-branche. Wie zijn ze?

Laat ik eens beginnen met een vraag aan jou, als lezer van deze blog. Welk beeld heb jij bij de IT wereld? Hopelijk heb je even de tijd genomen om over deze vraag na te denken. Zo niet, doe dat dan alsnog. Of lees direct verder en kijk of mijn beeld herkenning oproept. Ik ga namelijk heel eerlijk zijn. Mijn beeld van de IT of ICT wereld was namelijk dat er nogal ‘stoffige types’ werken die niet heel communicatief zijn. Die ‘denken in nulletjes en ééntjes’, zoals wel eens wordt gezegd. Tijdens mijn sollicitatiegesprek kreeg ik te horen dat er bij Joost-IT alleen maar leuke mensen werken. Ik moet zeggen dat ik dit een bijzondere uitspraak vond. Zeker gezien het beeld wat ik had van de IT wereld.

Hospitality

Sinds 1 maart 2019 ben ik aan boord bij deze mooie club als Office Manager. Ik draag met veel plezier mijn steentje bij op het gebied van service en dienstverlening. Mijn werkzaamheden zijn zeer afwisselend en dat maakt het voor mij ook dynamisch. De ene dag organiseer ik de indiensttreding van nieuwe collega’s, verzorg ik de facturatie en beheer ik de agenda’s, terwijl ik de andere dag bezig ben met de representativiteit van ons kantoor en tussendoor een invulling bedenk voor een heimiddag.

Oorspronkelijk was ik werkzaam in de Hospitality branche, waarvoor ik ook een opleiding heb gevolgd. De dienstverlenende achtergrond uit die branche komt mij in de rol van Office Manager zeer goed van pas. Hospitality gaat in mijn ogen over gastvrijheid en dienstverlening in de breedste zin van het woord. Dus er zijn voor de klant of een collega, (proactief) meedenken, heldere communicatie en een open houding. Een ondersteunende rol op de achtergrond om de voorgrond optimaal te functioneren. En om eerlijk te zijn paste dit niet in mijn beeld van de ‘nulletjes en de ééntjes’, de IT wereld. Maar niets is wat het lijkt…

Joost-IT

Bij Joost-IT voel ik me goed op mijn plek. Ik zit middenin de organisatie. Ik krijg ruimte om uit eigen initiatief zaken op te pakken, vertrouwen van het management en collega’s om beslissingen te nemen en waardering voor wat ik doe. Hierdoor krijg ik energie van mijn werk en ga ik met plezier naar mijn werk. Wat ik mooi vind is dat we met elkaar hard werken om Joost-IT naar een hoger niveau te brengen. Met een nuchtere en reële visie in het hier en nu maar zeker ook met een gezonde blik naar de toekomst. Bij Joost-IT wordt er ook echt gekeken naar de kracht van de mensen die er werken. Daarnaast wordt er geregeld een kennissessie gehouden en worden er leuke activiteiten georganiseerd. In mijn ogen een goede afwisseling om het kennisniveau te verhogen en de teamspirit erin te houden.

Dienstverlening staat bij Joost-IT hoog in het vaandel. Hierop is onze naam ook geïnspireerd: de butler Joost uit de strip Olivier B. Bommel. Ik zie dat mijn collega’s veel over hebben voor hun klant en graag proactief met hen meedenken. Ook wordt er onderling goed gebruik gemaakt van kennis en expertise. Nu na een aantal maanden werkzaam te zijn bij Joost-IT snap ik de opmerking tijdens mijn sollicitatiegesprek. Want ik kan oprecht zeggen: bij Joost-IT werken inderdaad alleen maar leuke mensen! Maar daarbij zijn ze ook nog eens zeer dienstverlenend en communicatief. En zeker niet stoffig!

– Marcia de Boer

Excellente dienstverlening

Excellente dienstverlening

We zeggen het graag en vaak; Joost-IT levert kwaliteit aan haar klanten. Maar wat nu als een klant aangeeft dat de tevredenheid over de dienstverlening toch nog niet voldoende is? Dat deze omhoog zal moeten in de komende periode?

Dat betekent dat we de koppen bij elkaar steken, de oorzaak achterhalen en zo snel mogelijk wel aan de verwachtingen voldoen. In één van onze recente cases hebben we, om dit traject gestructureerd aan te pakken, gebruik gemaakt van de methodiek Lean-IT. Deze methode zorgt ervoor dat we zowel de verspilling als de waarde toevoeging in kaart brengen.

Bij de desbetreffende organisatie verzorgen we het applicatiebeheer van het Enterprise Service Managementsysteem. Onze IT-dienstverlening betreft incidentbeheer, probleembeheer en wijzigingsbeheer. We werken daarbij nauw samen met de functioneel beheerders die bij de organisatie in dienst zijn.

Verspilling in kaart brengen

We zijn gestart met het in kaart brengen van de bestaande situatie. We hebben daarbij gekeken naar de samenstelling van het team, de benodigde expertise, het proces, de uitvoering van de planning en de kwaliteit van de geleverde diensten zelf. Daaruit zijn de volgende conclusies getrokken:

– Binnen het team waren er veel overdrachtsmomenten, waardoor activiteiten vertraging opliepen. De expertise van medior en senior consultants is niet altijd op hetzelfde niveau, waardoor een optimale inzet niet direct kon worden gerealiseerd.

– Rondom het proces en de uitvoering van de planning werd niet altijd een eenduidige gestructureerde werkwijze gehanteerd. Hierdoor kwamen planningen onder druk te staan.

– Beperkte betrokkenheid van de interne organisatie en minimale communicatie zorgde voor vertraging waardoor deadlines niet behaald werden.

– De flexibiliteit die de klant geboden werd om gedurende het proces de klanteisen te wijzigen was te ver doorgeslagen. Hierdoor werd de gevraagde functionaliteit niet, of met grote vertraging opgeleverd.

Bovendien zorgden onduidelijke en steeds veranderende klanteisen voor extra incidenten nadat de functionaliteit was opgeleverd.

Agile werken

Maatregelen nemen

Na deze analyse konden de benodigde maatregelen genomen worden:

– De overdrachtsmomenten binnen het team zijn geminimaliseerd. Er is een vast team gevormd die alle benodigde expertise in huis heeft. Er is een vaste resource pool ingericht die bij vakantie, ziekte of andere afwezigheid van het vaste team, ingezet kan worden.

– In het proces is een eenduidige gestructureerde werkwijze afgesproken waarbij flexibiliteit wordt aangebracht bij de mate van complexiteit van een wijziging. Een kleine wijziging met weinig impact zal minder stappen doorlopen dan een grote wijziging met hoge impact. Daarnaast is de betrokkenheid van de klant verhoogd door concrete afspraken met de klant te maken. Hierdoor worden deadlines beter gehaald.

– De intake met de klant is uitgebreid, zodat duidelijke requirements worden opgesteld. Deze worden niet meer aangepast gedurende de uitvoering. Bij aanvullende wensen worden nieuwe requirements opgesteld, maar de initiële vraag wordt zoveel mogelijk gerealiseerd.

– Er wordt actiever gekeken waar wijzigingen gestandaardiseerd kunnen worden en zo ook in de Service Catalogus kunnen worden opgenomen.

Waarde toevoeging

De genoemde maatregelen hebben geleid tot een flinke verbetering van de dienstverlening. Er is stabiele en beter voorspelbare doorlooptijd van wijzigingen, maar ook een duidelijk dalende trend van gemelde incidenten. Dit alles heeft gezorgd voor een hogere klanttevredenheid en een gestructureerd verbetertraject waarbij we constant kritisch blijven zoeken naar de verspilling en de mogelijke waarde toevoeging volgens Lean-IT.


Zorg en ICT

Marcel Bosman PF

Zorg en ICT

Zorg en ICT is hét brede kennisplatform voor zorgoplossingen, instellingen en leveranciers dat vraag en aanbod samenbrengt.

Over de zorg in Nederland is altijd wel wat te schrijven en vaak ook te klagen. Het lijkt niet snel goed en vaak worden de dingen die fout gaan uitvergroot in de media beschreven. Toch lijkt het er op dat deze uitvergrote klaagzang ons gebracht heeft waar we nu staan. Het werk in de zorg wordt efficiënter, geavanceerder, sneller en moderner. Veel handelingen en werkzaamheden kunnen tegenwoordig worden overgenomen door machines die op hun beurt weer worden aangestuurd vanuit ICT. De ICT is onlosmakelijk verbonden aan en geïntegreerd in de Zorgwereld.

Op de Zorg en ICT beurs 2019 zijn veel kleine maar ook hele grote stands te vinden waarmee de hiërarchie binnen de Zorg en ICT niet onopgemerkt blijft. Je treft veel verschillende leveranciers aan die hun product ten toon stellen. Van software leveranciers tot bedrijven die fysieke toepassingen gecombineerd met software aan de man brengen. Verschillende stands met robots die al van alles kunnen en waarbij de precisie van de uit te voeren handelingen op 98% ligt. Handelingen die door de mens voor 85% precies uitgevoerd kan worden…. Wat kies je….de robot of de chirurg?…

Er zijn Managed Service Providers (MSP) die hun diensten verkopen maar vaak ook klant zijn van een andere leverancier…..bijvoorbeeld TOPdesk. Het is druk bij de middelgrote stand van TOPdesk en we spreken een aantal bekenden van ons. De beursdagen verlopen goed en er worden flink wat afspraken geboekt. Want daar is de beurs ook goed voor….netwerken!

De beurs brengt vraag en aanbod bij elkaar. En toch bekruipt me het gevoel dat er iets niet in balans is. Bepaalt de vraag het aanbod of andersom? De commerciële kant van me kan het toejuichen dat het aanbod de vraag creëert maar mijn zorg-kant zegt me dat hierdoor een overdaad aan ICT ontstaat en hierdoor efficiency en commercie niet in balans zijn.

We lopen nog wat rond op de beurs en er bekruipt me een onveilig gevoel…. Zoveel mensen, zoveel leveranciers, zoveel software, zoveel toepassingen, MSP’s, allerhande apparaten…..maar wat als ik nu niet goed wordt…? Wie gaat mij helpen?? Gelukkig zijn er naast de leveranciers ook veel bezoekers en ik bedenk me dat daar vast een zorgverlener tussen zal zitten….


Microservices en Business2Business koppelingen

Door Mario Olivieira

Microservices en Business2Business koppelingen

Enige tijd geleden was voor een ritje met de bus, trein of metro een strippenkaart, NS-kaartje of ander vervoersbewijs nodig. De introductie van de OV-chipkaart maakte het mogelijk om met 1 pas op alle vormen van openbaar vervoer te reizen. Zo ‘eenvoudig’ is het bij diverse (dienstverlenende) organisaties nog niet georganiseerd. Voor een nieuwe medewerker dienen voor de toegangspas, mailadres en werkplek nog regelmatig diverse aparte handelingen in verschillende systemen te worden verricht om de boel aan de gang te krijgen.

Dat is (was!) noodzakelijk omdat diverse applicaties, met verschillende primaire functies, niet in staat zijn met elkaar te communiceren. Met als gevolg dat duur maatwerk nodig is om een en ander aan elkaar te koppelen. Nog dagelijks worden we geconfronteerd met dergelijke maatwerkapplicaties waar alle primaire functies in draaien. Het is kosteninefficiënt, foutgevoelig en moeilijk te beheren.

Microservices

Professionele standaardpakketten bevatten integratie functionaliteit, waardoor simpele Business2Business koppelingen (B2B) eenvoudig worden gerealiseerd. Met Microservices kan met behulp van B2B koppelingen efficiënt en goedkoop informatie worden gedeeld en primaire processen worden ingericht. Microservices en B2B koppelingen met tooling raakt meer ingeburgerd in applicatiemanagement. De gedachte achter Microservices is dat standaard applicaties worden ingezet voor de primaire functionaliteit. Deze standaardapplicaties nemen van daaruit diensten van elkaar af. Die kunnen met elkaar communiceren via een API of eventueel maatwerk in de ‘middleware’ laag. Standaardpakketten bevatten steeds meer integratie functionaliteit, waardoor simpele B2B koppelingen eenvoudig zijn te realiseren.

De voordelen van een dergelijke architectuur zijn evident:

  • Maatwerk is niet meer aan de orde wat kostenbesparing oplevert

  • Diverse handmatige handelingen zijn niet meer nodig

  • Foutgevoeligheid is zeer beperkt; informatie is 1 op 1 beschikbaar

  • Een organisatie kan modulair opbouwen en daarmee zelf het tempo bepalen

  • Gegevensuitwisseling is eenvoudig. Wanneer men op hoogte wil zijn van voortgang bij leverancier kan dit specifiek voor die klant worden opengezet

  • Applicaties zijn relatief eenvoudig te vervangen. Organisaties zijn minder afhankelijk van zware toolselecties

  • De eindklant is sneller geholpen

Architectuur

Het is geen gigantische eye-opener, deze ontwikkeling is reeds enige tijd aan de gang. Maar de drempel is wel enorm verlaagd. Applicaties bevatten functionaliteit om in B2B architectuur te kunnen functioneren. De techniek is geen belemmering meer, het realiseren van koppelingen is eenvoudig geworden.

Kun je er dan ‘zomaar’ mee starten? Uiteraard niet. Er dient een strategische keuze te worden gemaakt om op deze manier de architectuur in te richten. Is die keuze eenmaal gemaakt, kan vervolgens modulair worden opgebouwd. Klein beginnen en stukje bij beetje uitbouwen. Er dient geïnvesteerd te worden in het bouwen van een architectuur gebaseerd op Microservices. Daarbij dient te worden afgestemd welke taal de applicaties met elkaar dienen te spreken.

Implementatie

We zien bij organisaties nogal eens koudwatervrees als dit onderwerp aan bod komt. Dat is niet meer van deze tijd. Onze klanten kiezen steeds meer voor deze vorm van applicatiemanagement. Zo hebben we bij een grote klant de Self Service Portal van de beheertool zo ingericht dat deze de ingang is voor alle verzoeken. Van ICT-verstoring tot toegangspas. Bij andere klanten is recent de koppeling tussen TOPdesk en ServiceNow afgerond.

Meer weten over hoe Joost-IT jouw organisatie kan ondersteunen?