Door Rik Maaskant

Door Rik Maaskant

Agile coach

7 Redenen waarom veel bedrijven overstappen naar Agile

Er zijn allerlei vormen van project management in de markt. Toch zien we dat veel bedrijven overstappen naar een vorm van Agile project management. In dit artikel beschrijven we 7 redenen waarom we zien dat veel bedrijven overstappen naar de Agile manier van werken.

Verbeterde time-to-market

Veel bedrijven die met de waterval benadering werken hebben te maken met zeer lange opleveringscycli. Lange opleveringscycli kunnen het gevolg hebben dat producten en diensten geleverd worden waar geen vraag (meer) naar is. Agile teams richten zich op het opleveren van kleine stukjes van werkende functionaliteit. Doordat producten incrementeel ontwikkeld worden wordt de time-to-market versneld en kan er sneller ingespeeld worden op de feedback van klanten.

Verhoogde productiviteit in teams

Teams die Agile werken zijn zelf-organiserend. Dit betekent dat teams zelf bepalen in afstemming met de Product Owner hoe ze de belangrijkste werkzaamheden om gaan zetten in een potentieel releasebaar product. Dit is zeer verschillend van niet-Agile projecten waar de projectleider verantwoordelijk is om het werk te verdelen over teams. Het zelf-organiserend vermogen van teams creëert een gevoel van eigenaarschap bij het team. Dit gevoel van eigenaarschap heeft vaak als gevolg dat teams harder werken en samen meer resultaat bereiken.

Grotere betrokkenheid en tevredenheid van stakeholders

Binnen Agile staat de betrokkenheid van alle stakeholders (de klant, projectleider of het ontwikkelteam) in een project centraal. Transparantie, openheid van zaken en duidelijke zichtbaarheid van het project is een belangrijke sleutel tot succes. Agile productontwikkeling moedigt de betrokkenheid van ‘gebruikers’ aan tijdens de gehele ontwikkeling van het product. De Agile manier van werken heeft daarmee een zeer sterke nadruk op samenwerking. Deze nadruk op samenwerking en transparantie zorgt ervoor dat de voortgang van het project en het product ten alle tijden zichtbaar is. Hierdoor kunnen de verwachtingen van stakeholders effectief gemanaged worden.

Vermindering van risico’s

De grotere nadruk van Agile op transparantie en communicatie vermindert het risico dat er iets mis gaat. Teamleden bespreken dagelijks met elkaar de voortgang van het werk. Iedere sprint hebben stakeholders, klanten en andere belanghebbenden de gelegenheid feedback te geven op het werk dat geleverd wordt. De traditionele lineaire benadering tot productontwikkeling had vaak als gevolg dat er producten ontwikkeld werden waar niemand om gevraagd had. Agile productontwikkeling stelt klanten, stakeholders en Product Owners in staat om feedback te geven en specificaties te verhelderen. Deze kort-cyclische aanpak zorgt ervoor dat onduidelijkheden of misstanden vroegtijdig worden gedetecteerd en stelt het team in staat om tijdig bij te sturen.

Wendbaarheid en innovatie

Teamleden zijn vaak beperkt in hoe flexibel ze hun werk vorm kunnen geven binnen de traditionele waterval benadering. Binnen deze benadering is er een vooraf uitgewerkt plan dat gevolgd moet worden. Iedere nieuwe innovatie of ontwikkeling in de markt moet genegeerd worden totdat het project is afgerond, dit kan maanden en zelfs soms jaren later zijn. De Agile sprint aanpak stelt organisaties in staat om functionele wensen of nieuwe technologie toe te voegen aan het product wanneer dat waarde heeft voor de klant. Met andere woorden: Agile verwelkomt verandering. Één van de punten in het Agile Manifesto luidt:

We verwelkomen veranderende requirements (eisen), zelfs laat in het ontwikkelproces. Agile processen benutten verandering tot concurrentievoordeel van de klant.

 – Agile Manifesto

Verbeterde kwaliteit

Het meest gevreesde woord in productontwikkeling is kwaliteit. In traditionele projectbenaderingen wordt testen uitgesteld tot wanneer al het ontwikkelwerk is afgerond. In de Agile manier van werken wordt testen geïntegreerd tijdens de gehele cyclus van de productontwikkeling. Door de frequente inspectie van het product kunnen kwaliteitskwesties vroegtijdig opgemerkt worden en waar nodig aangepakt.

Hogere voorspelbaarheid

Bedrijven meten de waarde van een project op basis van de kosten en baten. De kosten van een project zijn vaak onbekend waardoor het vaak moeilijk te voorspellen is of een project succesvol zal zijn. Om deze reden is voorspelbaarheid belangrijk. Openheid, transparantie en Agile metrics stellen teams in staat om hun opleverritme voorspelbaar te maken.